Vi på DVA har tagit emot #sistabriefen och vill först och främst tacka de som har delat med sig av sina erfarenheter. Förändringen framåt är beroende av att den tystnadskultur som har funnits inom kommunikationsbranschen nu och för alltid är bruten. Tack!
DVA är ett litet och nystartat företag. Det ger oss full frihet och ett stort ansvar att i varje led arbeta mot alla former av trakasserier, sexism och diskriminering från start.
Hur gör vi det? Genom att aldrig låta det kreativa resultatet ursäkta individers beteende.
Vi kräver av alla vi arbetar med att det finns en samsyn kring jämställdhet och respekt.
Vår jämställdhetspolicy finns i sin helhet på dva.studio
 
Initiativet #sistabriefen är vår #förstabrief i alla produktioner.
 
Stockholm 13e december 2017
 
Anna Adamsson
Johan Anstérus
Bo Gustafsson
Thomas Söderlund
Jessica Thorelius


JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet/jämlikhet innebär att alla har samma rättigheter och skyldigheter.

Vi strävar efter en jämn fördelning av kvinnor och män på olika positioner/roller på DVA.
Vid rekryteringar ska vi sträva efter att ha 50/50 män och kvinnor kallade på intervju.
Lönenivåer ska vara detsamma oberoende kön på liknande leveranser och positioner.

När vi är ute och representerar bolaget är vi både män/man och kvinnor/kvinna ute och håller föreläsningar, intervjuer och presentationer.

Alla ska ha samma möjlighetet till inflytande och utveckling inom bolaget.

Kvinnor och män har lika möjlighet att förena familjelivet/privatlivet och yrkeslivet.
Vi ska uppmuntra och supporta alla individer att vara föräldralediga.

Vi måste alltid sträva efter att ha jämlika arbetsgrupper för att skapa kommunikation som speglar samhället.

 

MÅNGFALD

Hela DVA’s verksamhet bygger på samarbete.

Vår erfarenhet visar att det är genom olika kunskaper, bakgrund och olikheter vi blir som starkast då vi kompletterar varandra och skapar en dynamisk arbetsplats.

Mångfald för oss gäller utbildning, social bakgrund, etnicitet, ålder, kön och diagnostiserade individer.

Genom att aktivt söka mångfald ökar vi effektiviteten i våra produktioner och skapar kommunikation riktat till det samhälle vi vill verka i.

Vi accepterar alla, respekterar alla och lyssnar på allas olika synpunkter